Startowa | Dla nauczyciela

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLNICY


Szkoła ma swoją siedzibę we wsi Siedlnica, położonej w południowej części gminy Wschowa w powiecie wschowskim.
Siedlnica liczy 945 mieszkańców. Jest to wieś, w której jest 112 gospodarstw rolnych.
Ogólna powierzchnia użytkowników rolnych we wsi, którą uprawiają gospodarstwa indywidualne wynosi 818 ha. We wsi znajdują się gospodarstwa specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej, bydle mlecznym, produkcji pieczarek, warzyw i nasion kwiatów i tytoniu.
W Siedlnicy oprócz szkoły podstawowej działa klub sportowy "AVIA", Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Rada Sołecka.

Szkoła Podstawowa w Siedlnicy rozpoczęła swoją działalność 29 maja 1945r. Organizatorem był Marian Rycombel nauczyciel Ziemi Kieleckiej. Zapisało się wówczas 140 uczniów, których podzielono na cztery klasy. Zajęcia odbywały się w trzech izbach lekcyjnych. Lekcje prowadziło trzech nauczycieli: Marian Rycombel, Zofia i Stanisław Juzwenko. W życie szkoły aktywnie włączył się ks. Władyka, który uczył religii i języka angielskiego.
W 1946r. kierownikiem szkoły został Stanisław Juzwenko, który sprawował ja przez 27 lat. W 1973r. funkcję dyrektora obejmuje Jadwiga Machowska. Do 1978 roku szkoła była pełną podstawówką. Od 1978 roku szkoła stała się Punktem Filialnym Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie z klasami I - III. W 1985r. obejmuje funkcje kierownika Punktu Filialnego, a potem dyrektora samodzielnej Szkoły Podstawowej Krystyna Giemza W 1987 roku szkoła ponownie uzyskała samodzielność z klasami I - IV.

Po siedemnastu latach przerwy, w roku 1995 mury szkoły opuściło 19 absolwentów.
Po wprowadzeniu reformy systemu edukacji 1999 r. w szkole uczyły się klasy 0, i I - VI oraz klasa I i II gimnazjum.
Obecnie oddział zerowy i klasy I - VI.
Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa.
DYREKTORZY:

1945 r. - 1946 r. - Marian Rycombel - organizaror SR w Siedlnicy.
1946 r. - 1973 r. - Stanisław Juzwenko.
1973 r. - 1985 r. - Jadwiga Machowska.
1985 r. - 1997 r. - Krystyna Giemza.
Od 1997 r. dyrektorem jest mgr Bogusław Korczak.