Startowa | Plan lekcji

TYGODNIOWY  ROZKŁAD  PLANU  NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017          

 

 

KL.II

KL.III

KL. IV

KL. V

KL.VI

Poniedziałek

1 -
2 w-f
3 *
4 *
5 *
6 j.angielski
7

1 -
2 w-f
3 *
4 *
5 *

6 j. angielski

1 przyroda
2 l-wych 
3 j. polski
4 w-f
5 matematyka

7 kółko matematyczne

1 przyroda
2 zaj. komputerowe
3 matematyka
4 l-wych 
5 w-f
6 j.polski

7 kółko matematyczne

1 matematyka
2  przyroda
3 w-f

4 historia
5 j. polski
6 zaj. komputerowe
7 kółko matematyczne

Wtorek

1 *
2 *
3 *
4  w-f
5  *
6 zaj. komputerowe

1 *
2 *
3 *
4 w-f

5 *

6 gim. korekcyjna

1 j. niemiecki
2 muzyka
3 historia
4 j. polski
5 zaj. techniczne
6 w-f dziewczyny

7 w-f dziewczyny

1 j. niemiecki

2 muzyka
3 historia
4 matematyka
5 zaj. techniczne

6 w-f dziewczyny

7 w-f dziewczyny

1 muzyka
2 j.niemiecki
3 matematyka
4 przyroda
5 j. polski
6 w-f dziewczyny

7 w-f dziewczyny

Środa

1 j. niemiecki
2 *
3 *
4 *

1 j. niemiecki
2 *
3 *
4 *


1  matematyka
2 j. niemiecki
3 w-f
4 j. polski
5 matematyka

6 przyroda

1 historia
2 j. niemiecki
3 j. polski
4 matematyka
5  j. polski

6  przyroda

7. w-f

1  przyroda
2  zaj. techniczne 
3 matematyka
4 w-f
5 plastyka

6 j. polski

7 l-wychowawcza

Czwartek

1 *
2 religia
3 *
4 w-f
5 *
6 gim. korekcyjna

1 *
2  religia
3 *
4 w-f
5 *

6 zaj. komputerowe

1 j. niemiecki
2 przyroda
3 matematyka
4 j. polski
5 religia
6 j. angielski

7 historia

1.j.niemiecki

2.matematyka

3.j. polski

4.matematyka

5.religia

6.j. angielski

1 matematyka
2 j. niemiecki
3 religia
4 przyroda
5 j. polski
6 historia

7. j. angielski

8 historia

Piątek

1 religia

2 j. niemiecki

3 *
4 *


1 religia
2 j. niemiecki
3 *
4 *

5

6

1 plastyka
2 j. polski
3 religia
4 matematyka
5 w-f chłopcy 
6w-f chłopcy

1 plastyka
2 przyroda
3 religia
4 j. polski
5 w-f chłopcy
6  w-f chłopcy

1 j. niemiecki
2 matematyka
3 j. polski
4 religia
5 w-f chłopcy 
6 w-f chłopcy